Interpelacja nr 1819 w sprawie planów uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ujejsce