Interpelacja nr 1625 w sprawie remizy OSP Ujejsce oraz OSP Trzebiesławice