Interpelacja nr 1624 w sprawie ogrzewania w Szkole Podstawowej w Trzebiesławicach