Interpelacja nr 1623 w sprawie rowu przydrożnego wzdłuż ul. Zachodniej