Interpelacja nr 1603 w sprawie edukacji w klasach łączonych