Interpelacja nr 1572 w sprawie wiaduktu w Ujejscu nad DK1