Interpelacja nr 1524 w sprawie lustra w dzielnicy Ujejsce