Interpelacja nr 1479 w sprawie fermy kur ul. Olimpijska w Ujejscu