Interpelacja nr 1342 w sprawie programu dot. azbestu