Interpelacja nr 1263 w sprawie mieszkańców ul. Spisaka w DG