Interpelacja nr 1238 w sprawie pikniku w dzielnicy Ujejsce