Interpelacja nr 1237 w sprawie wiaduktu, ul. Ujejska