Interpelacja nr 1207 w sprawie C.O w Szkole Podstawowej w Trzebiesławicach