Renata Solipiwko

Doświadczenie, które zdobyłam w ostatnich latach jako Radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, członek Rady Pożytku Publicznego w tym mieście, Dąbrowskiej Wspólnoty Samorządowej i Powiatowej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych oraz delegat Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nauczyły mnie otwartości na ludzkie potrzeby i biegłej organizacji pracy w samorządzie. Współpraca na rzecz rozwoju społeczności lokalnej pozwoliła mi na szybkie i sprawne reagowanie oraz nawiązanie relacji partnerskich w trudnych dla niej sprawach.